Saturday, February 20, 2016

Xử lý số liệu GPS bằng phần mềm Trimble Business Center(TBC)

Xử lý số liệu GPS bằng phần mềm Trimble Business Center(TBC)


1) Định nghĩa hệ quy chiếu

khi xử lý số liệu GPS, người dùng nên xác định tọa độ điểm GPS trong hệ quy chiếu địa phương (Local). Hệ quy chiếu địa phương với thể là hệ quốc gia và cũng mang thể là hệ tọa độ được lựa chọn thích hợp với công trình nào đấy. Ở nước ta, hiện nay đang sử dụng hệ VN2000, trong 1 vài ví như, với thể định nghĩa hệ HN-72 tương ứng có Ellipsoid Krasovsky hoặc hệ Indian-54 ứng mang Ellipsoid Everest. cách thức thiết lập các hệ quy chiếu hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt cơ bản là những tham số hình dạng kích thước Ellipsoid và những tham số tính chuyển tọa độ.các bước thiết lập được tiến ành từ Tools/Coordinate System Manager từ giao diện chính của phần mềm. Cửa sổ Coordinate System Manager xuất hiện và hiển thị toàn bộ những hệ tọa độ với trong file Curent. Để thiết lập hệ tọa độ thực dụng VN2000, cần thực hiện những thao tác sau:

tìm thẻ Datum Transformation, bấm chuột buộc phải vào vùng trống ben trái và chọn Add New Datum Transformation/Seven Parameter… sẽ xuất hiện của sổ hình

Cài đặt các tham số tính chuyển hệ tọa độ

Trong cửa sổ Datum Transformation Properties nhập VN2000 vào trường Name. Nhấn vào mũi tên và sắm Ellipsoid: World Geodetic System 1984.

Nhập bảy tham số tính chuyển tọa độ từ hệ VN2000 sang hệ WGS-84 (To WGS-84) (xem thêm về kinh tuyến trục VN2000 những tỉnh) như trên hình 2, sau đấy nhấn OK. các tham số tính chuyển tọa độ từ hệ VN2000 sang hệ WGS-84 đã được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam công bố. Click OK để hoàn thành

những tham số tính chuyển

Hình 2

Định nghĩa hệ tọa độ vuông góc phẳng

Trong thực tế, chúng ta thường dùng hệ tọa độ vuông góc phẳng. ngày nay, ở nước ta quy định dùng hệ tọa độ vuông góc phẳng theo phép chiếu hình trụ ngang giữ góc UTM hoặc . Để định nghĩa 1 hệ tọa độ UTM, chúng ta thực hiện những thao tác sau:

Trên cửa sổ Coordinate System Manager, tìm thẻ Coordinate Systems, bấm chuột nên vào khung trống bên trái và tìm Add New Coordinate Systems Group… khi đấy xuất hiện cửa sổ như hình 3. Nhập tên cho nhóm hệ tọa độ trong cửa sổ Coordinate Systems Group Parameters và nhấn OK

Tạo nhóm hệ tọa độ mới

Hình 3

sử dụng chuột tìm nhóm hệ tọa độ, những múi tọa độ hiện thời (nếu có) sẽ hiển thị ở phần màn hình bên bắt buộc. Trong hình 3.6, nhấn chuột phải sắm Add New Coodinate System/Transverse Mercator.. (là phép chiếu hình trụ ngang giữ góc)

Cài đặt hệ quy chiếu

Hình 4

Trong hộp thoại Geoid Model các bạn tìm 1 mô hình Geoid ưng ý (thông thường để mặc định EGM96 hoặc tậu mô hình EMG2008). Nhấn Next để tiếp tục.

Tiếp theo, sẽ xuất hiện cửa sổ, trên đó ta ghi các tham số cho múi chiếu tọa độ vuông góc phẳng UTM gồm vĩ tuyến chuẩn (Central Latitude), kinh tuyến trục (Central Longitude), hằng số cùng vào tọa độ x (False Northing), hằng số cộng vào tọa độ y (False Easting) và tỷ lệ chiều dài trên kinh tuyến trục (Scale Factor), sau đó lại Next. Cuối cùng là nhấn Finish để hoàn tất công việc thiết lập một múi chiếu.
(bạn đọc sử dụng rộng rãi sở hữu thể xem video hướng dẫn ở cuối bài viết này)
2. Tạo 1 project mới

Để tạo mới Project, Khởi động phần mềm TBC ta mua File/New Project từ cửa sổ chính của phần mềm

Sau lúc tậu, trên màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại New Project. Trong giả dụ Template của nó tìm Metric để thiết lập những cấu hình project metric đối có project này và nhấn OK. trường hợp muốn tùy chọn metric làm việc mặc định nhấn nút Set as default.

a. Thay đổi cấu hình project

sở hữu thể xem và thay đổi hầu hết các cấu hình của project bao gồm đơn vị (units), yếu tố về hệ tọa độ và các lựa tậu cho tính toán.

Để xem và thay đổi các cấu hình của project phải thực hiện:

mua Project/Project Settings. Hộp thoại Project setting xuất hiện.
Để thay đổi những cấu hình hệ tọa độ nên tậu mục Coordinate

System, lúc ấy thẻ Summary xuất hiện (hình 5).

thay đổi những cài đặtHình 5

Tiếp theo sẽ thao tác trên những “phím” chức năng:
Nhấn Change. Hộp thoại Select Coordinate System sẽ xuất hiện.
chọn New System và nhấn Next. Hộp thoại Select Coordinate System Type sẽ xuất hiện.
chọn Coordinate System and Zone và nhấn Next. Hộp thoại Select Coordinate System Zone sẽ xuất hiện.
Trong Coordinate System Group, sắm hệ quy chiếu đã định nghĩa từ trước. Trong ví như Zone, sắm hệ tọa độ vuông góc phẳng (đã định nghĩa) đây là hệ VN-105-00 (kinh tuyến trung ương 105) và nhấn Next. Hộp thoại Select Geoid Model xuất hiện. Tiếp theo sắm mô hình Geoid và nhấn Finish

3. Nhập dữ liệu cho công tác xử lý số liệu

Xử lý sau là công việc thường áp dụng để xử lý số liệu đo lưới GPS. Để xử lý sau, trước hết cần nhập dữ liệu từ lệnh Import. với thể thực hiện bằng phương pháp chọn File/Import hoặc biểu tượng Import trên thanh công cụ. Sau lúc mua, hộp thoại Import xuất hiện.

Trong danh sách Import Folder, dùng Browse, để mua thư mục chứa bộ dữ liệu đã được trút vào máy tính. Việc trút số liệu từ bộ nhớ máy thu GPS vào máy tính phải được thực hiện trước bằng modun trút dữ liệu (thí dụ như mô đun Dât Transfer…). Số liệu với thể ở dạng tệp DAT hoặc dạng RINEX. chọn thư mục cất số liệu trong ấy mang những tệp số liệu (DAT), chọn mọi tệp và nhấn Import để nhập những tệp số liệu ấy

Hộp thoại Importing File xuất hiện rất nhanh, hiển thị thông báo giai đoạn nhập dữ liệu.

Sau khi nhập hết dữ liệu, hộp thoại Receiver Raw Dât Check in sẽ xuất hiện (hình 6).

Chỉnh sửa dữ liệu đầu vàoNgay sau khi nhập các tệp số liệu, những cờ sẽ xuất hiện trên sơ đồ lưới nếu sai số vị trí vượt ngưỡng về dung sai mặt bawngd. Để xem danh sách những cờ, co thể mua View/Flags Pane. mang thể thay đổi dung sai trong Project/Project Settings/Computation/Point Tolerances… buộc phải chú ý rằng, việc thay đổi dung sai với thể khiến cho mất cờ nhưng thực chất không làm nâng cao độ chính xác.

Trên hộp thoại Receiver Raw Data Check In cho phép kiểm tra và chỉnh sửa dữ liệu thô trong mỗi file trước khi hoàn thành nhập dữ liệu. Trên hộp thoại, với ba thẻ lựa mua ở góc dưới bên trái gồm: Point, Antenna và Receiver.

khi tìm Point sẽ với các thông báo về tên điểm (Point ID), tên tệp số liệu (File Name), thời gian bắt đầu thu (Star Time), thời gian kết thúc (End Time), thời gian thu tín hiệu (Duration)….

Nguồn : Tracdia247.com

0 comments:

Post a Comment